בקרת איכות לתשתיות ופיתוח

בקרת איכות לתשתיות ופיתוח

חברת אבידן הנדסה בע"מ עוסקת במתן שירותי בקרת איכות הכולל בקרת איכות בבניית כבישים, בקרת איכות בתחום התשתיות והפיתוח, ובמגוון פרויקטים שונים: עבודות כבישים, מערכות ניקוז, ביוב ואספקת מים, גישור, קרקע וביסוס, פיתוח נוף ועוד.

מטרותיה של מערכת האיכות בחברתנו, הן:

 

מה היא מערכת בקרת איכות ?

מערכת בקרת איכות  QC-Quality Control היא מערכת מקצועית אשר תפעל במהלך כל תקופת הפרויקט מטעם הקבלן במטרה לבקר, לנתר, לתעד ולאשר את כל פעילויותיהם של הקבלן, היצרנים ,ספקים וקבלני המשנה והמיועדת להבטיח עמידה בדרישות מסמכי ההסכם המקצועיים, ובהם תכניות ומפרטים.

בקרת האיכות היא גוף אוטונומי הפועל בהתאם לדרישות המסמכים הישימים שנקבעו לפני תחילת ביצוע הפרויקט. בקרת האיכות מוגדרת כמכלול הפעולות הנדרשות לביצוע על ידי הקבלן המבצע, במטרה לקבל תוצר זהה באיכותו לזה שהוזמן. תפקידה של בקרת האיכות לוודא שרמת הביצוע הנדרשת על ידי המזמין מושגת ומונעת בעיות הנובעות כתוצאה מאיכות ירודה או מאי עמידה בדרישות שהוגדרו. צוות הבקרים שלנו מורכב ממהנדסים והנדסאים אזרחיים, בעלי ניסיון רב, ידע מקצועי נרחב ויכולת לימוד העמקה בפרויקטים שבטיפולם. 

בקרת איכות והבטחת איכות באמצעים טכנולוגיים

בעזרת אמצעים טכנולוגיים חכמים, באמצעות תוכנה ממוחשבת לצורך בקרה ניתן לגלות סימנים גם למה שנחשב סמוי מן העין. כך ניתן לבדוק יציבות ועמידות. כך ניתן לבדוק שטח גדול בזמן קצר. כך ניתן להפיק הרבה מאוד נתונים, ברמת אמינות גבוהה מאוד. כדי להשלים ביצוע בקרה שוטפת בצורה טובה ויעילה, יש צורך לשלב ניסיון, ידע, ומכשור מתקדם. לאנשי הצוות שלנו יש ניסיון רב בביצוע בקרה והבטחת איכות כולל ניהול ומעקב על ביצוע פרויקטים במערכות ממוחשבות Vi-Soft, Ramdor ו- QA-online וכו". מערכות המחשוב מסייעות לנו לתכנן, לנהל פרויקטים ולעמוד בזמנים. המערכות יכולות לסייע בניהול השוטף ובניהול האיכות.

ובנוסף חברתנו " אבידן הנדסה בע"מ" פיתחה ומשתמשת במערכת חישוב בדיקות לצורך בקרת איכות אספלט. לחצו למידע מעמיק

תפקידי מערכת בקרת האיכות בפרויקט

תפקיד הצוות הממונה שלנו במערכת בקרת האיכות הוא לבצע את כל השלבים הבאים:

תפקידי ביצוע בקרת איכות בסלילת כבישים

פרויקטים בפיתוח ובניית כבישים הינם תהליכים מורכבים וממושכים. הביקורת צריכה להתבצע לאורך זמן, לאורך כל שלבי הפרויקט וגם בחלקים השונים של הפרויקט השלם. לכן הבקרה צריכה להתבצע עוד בתחילת העבודות בשטח וכן להתקיים בחלקים שונים של הכביש ולהבטיח ליווי מקצועי מתחילת התהליך ועד סופו.

  • מערכת בקרת האיכות הינה האמצעי להבטחת מילוי דרישות החוזה , הליווי ההנדסי ,התוכניות והמפרטים.
  • קביעת תכנית ברורה של פיקוח ובדיקות על מנת לוודא שתהליכי העבודה יעילים והתוצר יעמוד בדרישות.
  • בניית תהליכי בחירה של קבלני משנה וספקים אחרים וכן תהליכים המוודאים שתוצריהם עומדים בדרישות לפני שילובם בעבודות.
  • יישום תהליכי זיהוי, טיפול ותיקון אי התאמות בתהליכי העבודה ובאיכויות התוצר המוגמר.
  • קביעת דרכים לשיפור תהליכי העבודה על מנת להימנע מחזרה על אי התאמות.
  • שמירת רישום מסודר של כל תהליכי העבודה ותוצאות פעולות הפיקוח והבדיקות המעבדתיות בדרך שתאפשר הצגה ברורה של רמות האיכות שהושגו.
  • אחריות מנהל בקרת איכות לביקורת בהתאם לדרישות נהלי עבודה, מפרטי טכניים , התכנון הבניה והיתר העבודה.
בקרת איכות לתשתיות ופיתוח-סלילת כבישים- בעבודות אספלט
בקרת איכות לתשתיות ופיתוח- מעקות
בקרת איכות לתשתיות ופיתוח-סלילת כבישים-עובי צבע

בקרת איכות בהשתתפות עם מעבדות

חברתנו עובדת בהשתתפות עם מעבדות מוסמכות ומבצעת בקרת איכותית ומקצועית של כל החומרים הנדרשים לביצוע פרויקטים לפי מסמכי המזמין.

אנו מבצעים בקרה תפעולית בייצור חומרי בנייה לפרויקט, בקרת החומרים המשומשים בפרויקט וכמו כן בדיקות ליבות (קורים) אספלט, בדיקות נראות צבע בסימון כבישים, בקרה של איכות בטון, שכבות מילוי והידוק בפרויקטים של סלילת כבישים.

החומרים והתיעוד לבדיקות שבוצעו כחלק מבקרת האיכות בפרויקט, מבוצעים כדין, נמסרים ללקוח בתנאים מוסכמים מראש. המומחים שלנו נותנים דיווח מהשטח ללקוח בזמן אמת.

בקרת איכות לתשתיות ופיתוח- ליבות קורים
בקרת איכות לתשתיות ופיתוח-ליבות קורים בדיקה
בקרת איכות לתשתיות ופיתוח-מעבדה בדיקות קורים אספלט
בקרת איכות לתשתיות ופיתוח- בסימון כבישים
בקרת איכות לתשתיות ופיתוח- בדיקות בטון
בדיקת צפיפות הידוק