הבטחת איכות אחזקת כבישים

הבטחת איכות בעבודות אחזקת כבישים

תחזוקת כבישים בישראל

קצב הרס הכבישים בישראל עולה על קצב ויכולת תיקונם. מצבו הלקוי של הכביש בארץ מביא עמו לירידה בתנועה , לעליית מחיר ההובלה של המשאיות שנוסעות בו ולעליית מספר תאונות הדרכים והנפגעים. על כך חשוב מאוד לשמור על תקינות הכבישים ועל אחזקת האיכות שלהם. הניסיון מראה כי כבישים שלא טופלו בזמן, מייקרים את התיקון פי 3-4 לו טופלו כהלכה ובזמן הנכון. בהינתן בקרה ואחזקה איכותית ומקצועית בכביש, ניתן יהיה לקבוע בזמן מהם התיקונים הנדרשים. תחזוקת כבישים מתחלקת לתחזוקה מונעת (כלומר פעולות שעושים כדי למנוע הריסה במצב בו הכביש עוד תקין) ותחזוקה מתקנת (כלומר תיקוני סדקים, בורות ואפילו החלפת כל האספלט). 

הבקרה הכרחית לא רק בשלב ביצוע סלילת הכביש עצמו, כי אם גם תחזוקת הכביש לאורך כל תקופת השימוש בו, שכן תמנע מהוצאות מיותרות וכשלים מוקדמים כמו, בין היתר, שימוש בחומרים לא תקינים. על כן קיימת חשיבות של ביקורת האיכות באחזקת הכבישים הקיימים.

במסגרת פרויקטים של החברה הלאומית נתיבי ישראל  לתשתיות תחבורה בע"מ, חברתנו אבידן הנדסה בע"מ נותנת שירותי הבטחת איכות לפרויקטי אחזקת כבישים במרחבי ארץ.  ביקורת איכות מקצועית מסוג זה מבוצעת על ידינו תחת בסיס טכני מתאים. צוות אנשי המקצוע שלנו הנו בעל השכלה וניסיון רחב בתחום.

בקרת איכות בעבודות אחזקת כבישים

המהות של בקרת איכות בעבודות אחזקת כבישים, היא : ביקורת ביצוע פעילות מתמדת לשמירה על מצבם התקין של כלל מרכיבי הכביש כדי למנוע הידרדרות במצבם, כך שיוכלו לבצע כראוי את המטרות שלהם הם נועדו וכדי להאריך את משך פעולתם ככל האפשר. ייעוד שלנו למתן שירות בקרת איכות לאחזקת כבישים מענה אחזקתי וטכנולוגי לכלל מרכיבי הכביש שבאחריות החברה בשגרה, באירועי שבר ובחירום לרווחת ובטיחות משתמשי הדרך.

אך לבצע הבטחת איכות אחזקת כבישים באופן מקצועי ?

במסגרת אחריות החברה נתיבי ישראל הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ לתחזוקת כבישי ישראל, נדרש ביצוע עבודות שונות בהתאם למכרזים ולמפרטים. אי לכך מטרתנו, היא ביקורת האיכות של עבודות אחזקה בכל תחומיהן הרלוונטיים וכוללת את הפעילויות הבאות:

הבטחת איכות אחזקת כבישים-סימון צבע בכבישים
הבטחת איכות-מבדקי ביצוע עבדות התקנת מעקות בטיחות
הבטחת איכות אחזקת כבישים- תמרורים ושלטים​
הבטחת איכות -מבדקי ביצוע טיפולים מקומיים כגון הטלאות