הפרויקטים שלנו

ניהול הבטחת איכות בפרויקטים

ניהול הבטחת איכות בפרויקט כביש 77 מחלף תל קשיש

ניהול בקרת איכות בפרויקטים

ניהול בקרת איכות-פרויקט פיתוח שכונת "אור ים" ב"אור עקיבא"
ניהול בקרת איכות בשכונת אגמים אשקלון
ניהול הבטחת איכות-בפרויקט מחלף כביש 77
ניהול בקרת איכות בפרויקט פיתוח שכונת אור ים באור עקיבא
ניהול בקרת איכות בפרויקט