ייעוץ להסמכות קבלנים

מתן שרותי ייעוץ לקבלת הסמכות בתחום הנדסת כבישים

מיועד לקבלנים ואנשי מקצוע

חברת נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ בחרה להסמיך באופן בלתי תלוי את הקבלנים המבצעים עבודות שונות בפרויקטים סלילה של נתיבי ישראל, תוך מתן דגש לאספקט המקצועי ולטיב עבודות המבוצעות ע"י הקבלנים.

ההסמכה הבלתי תלויה הינה חלק חשוב מהמערכת איכות הקיימת של חברת נתיבי ישראל בע"מ, אשר מטרתה להבטיח איכות גבוהה בעבודות קבלנים לפרויקטים של החברה.

על מנת שקבלן יוכל עסוק בעבודות בניית כבישים עליו להיות רשום במאגר של חברת נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ וכן הנדרש להוכיח עמידות העבודות שהקבלן מבקש לעסוק בהן, בתנאי הסף בהתאם הנוהל הסמכה.

בנוסף, בבניית כבישים ישנה חשיבות רבה גם לאיכות המוצרים והחומרים שבהם נעשה שימוש. כמו כל קבלני הביצוע, כל המפעלים המייצרים חומרי בנייה וכל ספקי מוצרי הבנייה חייבים להיות רשומים במאגר של חברת נתיבי ישראל בע"מ כיצרנים או ספקים מוסמכים ומאושרים. על מנת להירשם במאגר היצרנים והספקים, יש ראשית לבדוק שהמוצרים והחומרים עומדים בנהלי ההסמכה על פי דרישות התקנים של חברת נתיבי ישראל בע"מ המגדירים את רמת איכות החומר והמוצר.

שרות ייעוץ לקבלת הסמכות עבור הקבלנים

חברת אבידן הנדסה בע"מ עוסקת במתן שירותי ייעוץ לקבלת הסמכות עבור הקבלנים בתחום הנדסת כבישים, ביניהם : צוותי סימון כבישים, מפעלי שילוט ותמרור, מפעלי אספלט, מחצבות, עגלות בטיחות, צוותי פיזור אספלט וכו'.

צוות העובדים שלנו מורכב ממהנדסים והנדסאים בעלי ניסיון רב וידע מקצועי רחב בכל התחומי בניית כבישים כולל בין היתר ניהול ופיקוח פרויקטים בריבודים ואחזקת כבישים.

מה כולל הייעוץ להסמכות קבלנים ?

 • יעוץ ותכנון "מערכת מרשל" בתערובות אספלטיות למפעלי אספלט.
 • תכנון ויעוץ התמחות בנושא חומרים לסימון כבישים , כולל חומרי סימון חד רכיבי ודו רכיבי כולל ביצוע חישוב כמויות צבע לפי דרישות נתיבי ישראל.
 • יועץ למפעלי שילוט ותמרור לעמידה של המפעל בדרישות נת"י .
 • יעוץ לחברות התקנת מעקות לעמידה של הספק בדרישות נת"י.
 • יעוץ ועיבוד נתונים לפי דרישות נתיבי ישראל בתחום התנגדות להחלקה (חלקלקות).
 • יועץ ועיבוד נתונים לפי דרישות נתיבי ישראל בתחום גליות בעבודת פיתוח ואחזקת כבישים.
 • יועץ לקבלנים, לבדיקת התאמת חומרי מילוי / סלילה / אביזרי כביש וכו' , לפי דרישות המזמין ומפרטים רלוונטיים לביצוע עבודות בניית כבישים ומסילת רכבת בפרויקטים שונים.
כדוגמה - יעוץ לקבלת הסמכות בתחום סימון כבישים

התהליך יכלול בחינה מדוקדקת של כל ההיבטים הקשורים לעבודות הסימון, כולל: מצאי ותקינות מכונות הסימון ומכונות העזר, מיומנות ביצוע עבודות הסימון ע"י צוותי העבודה. ביצוע בקרה עצמית ע"י הקבלן במהלך ביצוע עבודות הסימון. שמירה על כללי בטיחות באתר הסימון. שימוש בחומרי סימון מאושרים. בדיקת פלטים ממערכת הבקרה הממוחשבת והשוואת ממצאי הפלטים הנ"ל לממצאי בדיקות כיול/בקרה ולכמויות חומרי סימון שבהם ישתמש הקבלן בפועל בקטע כביש מסומן.

ייעוץ להסמכות צוותי סימון בכביש
כדוגמה - יעוץ לקבלת הסמכות למפעלי ייצור והתקנת שילוט ותמרור

התהליך יכלול בחינה מדוקדקת של כל ההיבטים הקשורים לעבודות שילוט ותמרור, כולל: מלאי ותקינות מכונות העזר, מיומנות ביצוע עבודות שילוט ותמרור ע"י צוותי העבודה, ביצוע בקרה עצמית ע"י הקבלן במהלך ביצוע עבודות התקנת תמרורים ושלטים, שמירה על כללי בטיחות באתר העבודה, שימוש בחומרים מאושרים ע"י התקנים הישראליים, בדיקת פלטים ממערכת הבקרה הממוחשבת והשוואת ממצאי הפלטים הנ"ל לממצאי בדיקות כיול/בקרה ולכמויות חומרים שבהם ישתמש הקבלן בפועל.

יעוץ להסמכות מפלי שילוט ותמרור

שרות קבלת הסמכות לקבלנים

חברת אבידן הנדסה בע"מ מתמחה במתן שירותי קבלת הסמכות לקבלנים, ביניהם : צוותי סימון כבישים, מפעלי שילוט ותמרור, חברות מתקיני מעקות בטיחות, מפעלי אספלט, מחצבות, עגלות בטיחות, צוותי פיזור אספלט וכו'.

צוות העובדים שלנו הם בעלי ניסיון המעשי אותו רכשנו לאורך השנים במתן שירותי ניהול בקרת איכות לתשתיות ופיתוח והבטחת איכות בסלילה ופיתוח, מקנה לנו את הידע המקצועי הרחב ביותר בכל אספקטים בבניית ואחזקת כבישים. אי לכך, חברתנו נבחרה ע"י חברת נתיבי ישראל בע"מ כגוף מסמיך לבקרת צוותי סימון כבישים ומפעלי שילוט ותמרור, אשר נדרשת לקבלת הסמכות בחברת נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ. חברתנו נותנת שרות עבור קבלנים להכנת ולהגשת מסמכים לצורך קבלת הסמכות לפי דרישות מפרטים ונהלים רלוונטיים של חברת נתיבי ישראל בע"מ.

לצורך הגשת בקשה לקבלת הסמכה ועל מנת להירשם במאגר קבלנים וספקים מאושרים של חברת נתיבי ישראל בע"מ, חברתנו מכינה את המסמכים הבאים:

 • הכנת תיק בקרת איכות
 • אישורי ספקים חומר גלם
 • טיפול באי התאמות
 • רשימות תיוג
 • מסמכים רלוונטיים לפי דרישות נוהלי הסמכה.
הסמכות צוותי סימוני כבישים
הסמכות מפעלי תמרור ושילוט