מערכת חישוב לבקרת איכות אספלט

מה היא המערכת חישוב לבקרת איכות אספלט ?

חברתנו " אבידן הנדסה בע"מ" בהשתתפות עם חברת Leverage4Excel פיתחה ומשתמשת במערכת חישוב בדיקות לצורך בקרת איכות אספלט.
מערכת החישוב מסייעת לנו לעבוד במהירות תוצאות מעבדה ולתת מסקנות לגבי איכות סלילת הכבישים.
המערכת יכולה לסייע בניהול השוטף ובניהול האיכות. תכנות שהומצאה לצורך חישוב ועיבוד נתוני מערכת הבטחת ובקרת איכות בבניית כבישים בתחומים שונים, כדלקמן :

  • חישוב דרגת הידוק ועובי לעבודות אספלט,
  • ניתוח תוצאות בדיקת גליות בכבישים,
  • ניתוח תוצאות בדיקת חלקלקות בכבישים,
  • חישוב כמויות צבע וכדורי זכוכית לעבודות סימון כבישים וכו.

המערכת חישוב שלנו מאפשרת למחשב את תהליך בקרת האיכות אספלט, לצמצם תקלות ועלויות התיקונים, לנהל פרויקטים על פי תקנים ומפרטים, ולעמוד בלוח הזמנים והתקציב שהוגדרו. בנוסף לכך מערכת בנויה על בסיס דרישות של מפרט הכללי פרק 51 לעבודות סלילה ומפרטים של חברת "נתיבי ישראל".
באמצעות המערכת שלנו תקבלו תמונת מצב עדכנית על איכות הביצועים בפועל, התרעות על כשלים או ליקויים בזמן אמת, דוחות המציגים את הבקרה והתיעוד מהשטח.
המערכת חישוב נועדה לעזור למהנדסי בקרת והבטחת איכות וגם לקבלנים לעבוד מדויק ויעיל בתהליכי פרויקטים, ובכך מאפשרת להפחית את סיכוני טעויות ולחסוך זמן השקיע בחישוב והפקת הדוחות הדרושים בפרויקטים של בניית כבישים. תכנות של המערכת היא מאוד גמישה ומאפשרות למשתמשים להסתגל במהירות לשינויים בדרישות המפרטים. חברתנו עוקבת באופן קבוע אחרי שינויים במפרטים ומעדכנת גרסאות חדשות של הדוחות עם הגדרות.

תפקידי מערכת חישוב לבקרת איכות אספלט